2016-2018

ΠPOEΔPOΣ:
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ANTIΠPOEΔPOΣ:
Κωνσταντίνος Βουδούρης
Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓENIKΗ ΓPAMMATEYΣ:
Γιούλη Ράπτη
Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
TAMIAΣ:
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

Ευαγγελία Μαραγγιανού
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης
Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Βενετή
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφεύς, εκπαιδευτικός