Κωνσταντίνος Τσάτσος
† Κωνσταντίνος Τσάτσος (Καθηγητής, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός)
Παναγιώτης Κανελλόπουλος
† Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Καθηγητής, Πρωθυπουργός, Ακαδημαϊκός)
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος
† Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος (Καθηγητής ,Υπουργός, Ακαδημαϊκός)
 

Ευάγγελος Παπανούτσος

† Ευάγγελος Παπανούτσος (Ακαδημαϊκός)

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος

† Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος (Ακαδημαϊκός, Υπουργός)

 
 

Ευάγγελος Μουτσόπουλος

Ευάγγελος Μουτσόπουλος (Καθηγητής, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός)

Θεοδόσιος Τάσιος

Θεοδόσιος Τάσιος
(Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου)