Κωνσταντίνος Τσάτσος
† Κωνσταντίνος Τσάτσος (Καθηγητής, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός)
Παναγιώτης Κανελλόπουλος
† Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Καθηγητής, Πρωθυπουργός, Ακαδημαϊκός)
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος
† Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος (Καθηγητής ,Υπουργός, Ακαδημαϊκός)
 
Ευάγγελος Παπανούτσος
† Ευάγγελος Παπανούτσος (Ακαδημαϊκός)
Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος
† Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος (Ακαδημαϊκός, Υπουργός)
 
 
Ευάγγελος Μουτσόπουλος
† Ευάγγελος Μουτσόπουλος (Καθηγητής, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός)
Θεοδόσιος Τάσιος
Θεοδόσιος Τάσιος
(Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου)
 
 
Κωνσταντίνος Βουδούρης
† Κωνσταντίνος Βουδούρης (Ομότιμος Καθηγητής  Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνιδρυτής της ΕΦΕ, Ιδρυτής της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης)
Πέτρος Γέμτος
Πέτρος Γέμτος
(Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)