Εκδόσεις

H Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ), στο πλαίσιο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα, έχει οργανώσει χιλιάδες διαλέξεις, και έχει διεξαγάγει ένδεκα Πανελλήνια Συνέδρια Φιλοσοφίας. Σε πολλά από τα Συνέδρια αυτά υπήρχε και διεθνής συμμετοχή κυρίως εκ των Ελλήνων φιλοσοφούντων της Διασποράς. Από της ιδρύσεως δε της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΦ), που οργανώνει μόνο διεθνή Συνέδρια Φιλοσοφίας , η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ) συνεργάζεται στενά με αυτή.

Οι επιστημονικοί τόμοι που εξεδόθησαν εκ των εν λόγω Συνεδρίων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας διατίθενται στα μέλη και σε όσους ενδιαφέρονται, αρκεί να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία.