Τα βιβλία και το Περιοδικό της ΕΦΕ διατίθενται στα μέλη της και σε όσους ενδιαφέρονται, αρκεί να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία:
info@philosophia.org.gr
τηλ. 210 7277545

Νεοελληνική φιλοσοφία 1600-1950

Νεοελληνική φιλοσοφία 1600-1950

Eπιμέλεια:
Εκδόσεις: Βάνιας
Θεσσαλονίκη 1994
Σελίδες: 137

Δείτε τα περιεχόμενα