Τα βιβλία και το Περιοδικό της ΕΦΕ διατίθενται στα μέλη της και σε όσους ενδιαφέρονται, αρκεί να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία:
info@philosophia.org.gr
τηλ. 210 7277545

Η φιλοσοφική ερμηνευτική

Η φιλοσοφική ερμηνευτική

Eπιμέλεια: 
Εκδόσεις: Ε.Φ.Ε
Αθήνα 1986
Σελίδες: 160

Δείτε τα περιεχόμενα