Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό  περιοδικό της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Εκδίδεται τρεις (3) φορές το χρόνο, αδιάλειπτα από το 1984, και αποτελεί το αρχαιότερο και το πιο σημαντικό φιλοσοφικό περιοδικό της Ελλάδος. Απευθύνεται προς όλους ερευνητές και στοχαστές, είτε αυτοί ζουν στην Ελλάδα ή αυτοί διαμένουν στο εξωτερικό. Η προσπάθεια της είναι ενωτική και οι ορίζοντές της ανοιχτοί.

Αγκαλιάζει ισότιμα όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα και κινήματα και προωθεί δημοσιεύσεις  στους κλάδους της φιλοσοφίας των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών.

Πιστή στις αρχές του πνευματικού πλουραλισμού, που υπαγορεύονται από το ίδιο το Καταστατικό της Εταιρείας, η έκδοση έχει ως στόχο τη συνένωση όλων των ελληνικών φιλοσοφικών δυνάμεων και ταυτόχρονα την καλλιέργεια και την προβολή της ελληνικής φιλοσοφίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ και 40 χρόνια, η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση αποτελεί τη γνήσια έκφραση του ζωντανού ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού.

Α. Δημοσιεύσεις

Το περιοδικό δέχεται επιστημονικές δημοσιεύσεις, δοκίμια, ερευνητικά σημειώματα και πορίσματα, βιβλιοκρισίες και άλλα έργα.

Η έκταση της επιστημονικής δημοσίευσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6.000-10.000 λέξεων, του δοκιμίου μεταξύ 2.000-5.000 λέξεων και της κριτικής βιβλίου στις 2.000 λέξεις το μέγιστο.

Η επιστημονική δημοσίευση υπόκειται σε διπλή ανώνυμη κρίση/αξιολόγηση από ειδικούς (double blind peer review). Αυτό σημαίνει ότι η κρινόμενη δημοσίευση αποστέλλεται προς αξιολόγηση με το όνομα του συγγραφέα να παραμένει άγνωστο στους δύο (2) κριτές, ενώ τα σχόλια των κριτών αποστέλλονται επίσης ανωνύμως στον συγγραφέα.

Όλες οι εργασίες πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη Γραμματεία του Περιοδικού στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Β. Οδηγίες για τους συγγραφείς

Η κύρια γλώσσα του Περιοδικού είναι η Ελληνική.  Tο Περιοδικό δέχεται επίσης σημαίνουσες επιστημονικές δημοσιεύσεις στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.

Όλα τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Την ευθύνη της γλωσσικής μορφής και του περιεχομένου των κειμένων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι συγγραφείς.

Στο υποβαλλόμενο κείμενο -προς αξιολόγηση- δεν πρέπει να αναφέρεται οποιαδήποτε ένδειξη σχετική με τον συγγραφέα. Το όνομα, η διεύθυνση κτλ. στοιχεία του τελευταίου θα αναγράφονται σε ανεξάρτητο φύλλο που θα επισυνάπτεται στο υπό δημοσίευση κείμενο. Αυτό θα διευκολύνει την ΕΦΕ να θέτει τα κείμενα, πριν αυτά δημοσιευθούν, υπ όψη ειδικών για την αξιολόγηση του άρθρου.

Οι συγγραφείς θα αποστέλλουν τις εργασίες τους δακτυλογραφημένες σε διπλούν διάστιχο με επαρκή περιθώρια στη μια όψη λευκού χαρτιού τέταρτου σχήματος.  Συνιστάται οι συγγραφείς να κρατούν ένα αντίγραφο για τον έλεγχο των τυπογραφικών δοκιμίων, εάν χρειασθή.

Οι σημειώσεις και οι παραπομπές στο κείμενο θα δηλώνονται με συνεχή αρίθμηση και θα δακτυλογραφούνται σε διπλό επίσης διάστιχο σε χωριστές σελίδες, που η αρίθμησή τους θα αποτελεί συνέχεια εκείνης των σελίδων του κειμένου. Οι τίτλοι βιβλίων και περιοδικών που πρόκειται να τυπωθούν με πλάγια στοιχεία, υπογραμμίζονται στο δακτυλογραφημένο κείμενο.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να αποφεύγουν να βασίζονται σε εξειδικευμένες συμβολικές γλώσσες όταν είναι δυνατόν.

Το περιοδικό δέχεται μόνο αρχεία σε "μορφή word" (κατά προτίμηση αρχείο σε μορφή Microsoft Word, δηλαδή: .doc, .docx).

Για τις παραπομπές γενικότερα τηρείται το ακόλουθο πρότυπο:

  • Ι.Ν. Θεοδωρακοπούλου, Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Δ τόμος, Αθήναι 1975, 449.
  • R.G. Mulgan, Aristotle's Political Theory, Oxford, Clarendon Press 1977, 58-59.
  • Κ.Τσάτσου, «Φιλοσοφία και πολιτική», Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Φιλοσοφία και πολιτική, Αθήνα 1982, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 13-22.
  • Sherry, L. Digby, “Α Comparative Study of Vedic and Platonic Education", Philosophy 12 (1982), 239.

Ιδιαίτερα για τις:

1) επιστημονικές δημοσιεύσεις που είναι γραμμένες στην ελληνική και που υποβάλλονται προς κρίση / αξιολόγηση, και

2) για οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που είναι γραμμένες στην ελληνική, για τις οποίες οι συγγραφείς ζητούν μόνο το Ψηφιακό Αναγνωριστικό Αντικειμένου (Digital Object Identifier - DOI),

πρέπει να εκπληρούνται επίσης τα ακόλουθα:

  • Τα ονόματα των συγγραφέων να παρατίθενται επίσης σε λατινική γραφή.
  • Ο τίτλος του άρθρου, η περίληψη, οι λέξεις-κλειδιά και η ιδιότητα των συγγραφέων να αναφέρονται επίσης στην αγγλική.
  • Oι παραπομπές/ βιβλιογραφικές αναφορές που παρουσιάζονται σε μη-λατινική γραφή θα πρέπει να μεταγράφονται επίσης σε λατινική γραφή.

Βιβλία ή άλλα έντυπα αποστελλόμενα στο περιοδικό για βιβλιοκρισία ή παρουσίαση στέλλονται σε δύο αντίτυπα. Τα αποστελλόμενα στο Περιοδικό κάθε λογής φιλοσοφικού περιεχομένου έντυπα αναγγέλλονται υποχρεωτικά στη στήλη των βιβλίων που έλαβε η ΕΦΕ και σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται.

Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να επιφέρει αυτεπάγγελτα ορισμένες επουσιώδεις τροποποιήσεις στο κείμενο, προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί προς τους τυπικούς όρους που σχετίζονται με την όλη εμφάνιση του Περιοδικού (λ.χ. με την ομοιομορφία στην καταχώριση της βιβλιογραφίας).

Γ. Χρεώσεις

1. Για τους συνδρομητές / αναγνώστες υπάρχει ετήσια συνδρομή της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού. Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν δωρεάν οποιαδήποτε δραστηριότητα της Εταιρείας (Διευθύνσεις, Διαλέξεις, Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια), χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Για τους αναγνώστες η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα €30 ευρώ.

β) Φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ €40 ευρώ.

γ) Φυσικά πρόσωπα εκτός ΕΕ: ​​€50 ευρώ.

δ) Οργανισμοί και φορείς: €50 ευρώ.

2. Η υποβολή δημοσίευσης επιστημονικής εργασίας προς κρίση/αξιολόγηση από ειδικούς υπόκειται σε χρέωση €150 ευρώ. Αυτό το ποσό κατατίθεται εκ των προτέρων, δεν επιστρέφεται και περιλαμβάνει:

α) Έξοδα επεξεργασίας και κρίσεως της εργασίας.

β) Έκδοση Ψηφιακού Αναγνωριστικού Αντικειμένου (DOI), κατά τη δημοσίευση του χειρογράφου.

γ) Συνδρομή ενός έτους στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση για ένα συνδρομητή.

δ) Άδεια Creative Commons (CC): Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα και παραχωρούν το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης του έργου στο περιοδικό.  Στον συγγραφέα χορηγείται ταυτόχρονα άδεια Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε άλλους να διαμοιράζονται το έργο με αναγνώριση του έργου του συγγραφέα και την αρχική δημοσίευση αυτού στο περιοδικό της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης.

ε) Δωρεάν παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (Ομιλίες, Διαλέξεις, Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια), χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση.

3. Η δημοσίευση άλλων έργων, που δεν υπόκεινται σε κρίση/αξιολόγηση από ειδικούς, αλλά οι συγγραφείς επιθυμούν να αποκτήσουν «DOI» μαζί με την ανοικτή άδεια «Creative Commons Licence», υπόκειται σε χρέωση €70 Ευρώ. Αυτό το ποσό κατατίθεται εκ των προτέρων, δεν επιστρέφεται και περιλαμβάνει:

α) Έξοδα επεξεργασίας της εργασίας.

β) Έκδοση Ψηφιακού Αναγνωριστικού Αντικειμένου (DOI), μετά τη δημοσίευση της εργασίας.

γ) Συνδρομή ενός έτους στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση για ένα συνδρομητή.

δ) Ανοικτή Άδεια Creative Commons (CC): Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα και παραχωρούν το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης του έργου στο περιοδικό. Στον συγγραφέα χορηγείται ταυτόχρονα άδεια Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε άλλους να διαμοιράζονται το έργο με αναγνώριση του έργου του συγγραφέα και την αρχική δημοσίευση αυτού στο περιοδικό της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης.

ε) Δωρεάν παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (Ομιλίες, Διαλέξεις, Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια), χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση.

4. Σχετικά με τις άλλες εργασίες (που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 2 & 3)

α) Χωρίς έξοδα δημοσίευσης.

β) Υποχρεωτική συνδρομή σύμφωνα με τους κανόνες του σημείου (1)

Δ. Πνευματική Ιδιοκτησία

1) Οι αξιολογημένες και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες διαθέτουν άδεια Creative Commons.

2) Η δημοσίευση άλλων έργων, που δεν υπόκεινται σε κρίση/αξιολόγηση, για τις οποίες έχει εκδοθεί μόνο DOI διαθέτουν επίσης άδεια Creative Commons.

3) Η πνευματική ιδιοκτησία για τις λοιπές δημοσιεύσεις, © Copyright, ανήκει στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αναδημοσιεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο να επανεκδίδει ορισμένα ή όλα τα άρθρα που έχουν ήδη καταχωριστεί στα τεύχη της. Οι συγγραφείς άρθρων έχουν το δικαίωμα να αναδημοσιεύουν τα κείμενα τους κατόπιν αδείας της Εταιρείας. Κάθε αναδημοσίευση ή φωτοτυπική αναπαραγωγή χωρίς άδεια της Εταιρείας απαγορεύεται. Για τη δημοσίευση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, το κόστος είναι 40 ευρώ και περιλαμβάνει τη συνδρομή ενός έτους.

Ε. Δεοντολογία της έρευνας

Το περιοδικό λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εντοπίσει και να αποτρέψει τη δημοσίευση έργων για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παράνομη/παράτυπη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της λογοκλοπής, της χειραγώγησης αναφορών και της παραποίησης/κατασκευής δεδομένων. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση του Περιοδικού διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε έργο έχει ενδείξεις αντιδεοντολογικής ερευνητικής συμπεριφοράς δεν θα προχωρήσει στη δημοσίευση αυτού, πριν αποφανθεί επί του ζητήματος.

ΣΤ. Πολιτική εμπιστευτικότητας

Η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, εξ ου και θεωρεί ως υψίστης σημασίας την προστασία και τη διαφύλαξη αυτών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των συγγραφέων, των αξιολογητών/κριτών, της συντακτικής ομάδας του Περιοδικού και της Διεύθυνσης είναι εμπιστευτική, εκτός εάν έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεση για τη διάθεση των πληροφοριών αυτών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αρχή της εμπιστευτικότητας περιλαμβάνει την αλληλογραφία και την επικοινωνία των άμεσων εκπροσώπων του Περιοδικού, όπως η Διεύθυνση, οι αρχισυντάκτες, οι συντάκτες καθώς και οι αναφορές των  αξιολογητών/κριτών.

Ζ. Έκδοση

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

(in English: Greek Philosophical Review / Με λατινικούς χαρακτήρες: Elliniki Philosophiki Epitheorisi).

Τετραμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (ΕΦΕ).

Διευθυντής:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης

Συντακτική Επιτροπή:

Ανδρουλιδάκης Κωνσταντίνος

Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Καλογεράκος Ιωάννης

Κουτούγκος Αριστοφάνης

Πέτσιος Κώστας

Πρελορέντζος Ιωάννης

Τερέζης Χρήστος

Τσινόρεμα Σταυρούλα

ΙSSΝ: 1105-8978

DOI prefix:  10.57587

Η. Επικοινωνία

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Καθηγητή Κωνσταντίνος Βουδούρης

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Σιμωνίδου 5

17456 Άλιμος

Ελλάς

Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

W: philosophia.org.gr

 

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Αξία ετησίας συνδρομής:

ΕΛΛΑΣ: 30€

ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 50€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Individuals: 40€, Institutions: 50€.

Εμβάσματα, συνδρομές και ενισχύσεις αποστέλλονται με ταχυδρομική επιταγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην ακόλουθη διεύθυνση:

    Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη
    Διευθυντή Συντάξεως της ΕΦΕ
    Σιμωνίδου 5, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ