23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας

Κατεβάστε την πρώτη εγκύκλιο εδώ

Λήψη αρχείου PDF

 

Αντισταθμιστικά οφέλη για τους χορηγούς του 23ου Παγκόσμιου Συνέδριου Φιλοσοφίας

Τα αντισταθμιστικά οφέλη για τον κάθε χορηγό του 23ου Παγκοσμίου Συνέδριου Φιλοσοφίας, εκτός των άλλων,  είναι τα εξής:

 1. Διαφήμιση του χορηγού (φυσικού ή νομικού προσώπου) στο Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.
 2. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδίκτυου (Website) του 23 Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας επί πολλά έτη.
 3. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδικτύου (Website) της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας επί πολλά έτη.
 4. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδίκτυου (Website) της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας επί πολλά έτη.
 5. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδίκτυου (Website)  του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Φιλοσοφίας  και Πολιτισμού επί πολλά έτη.
 6. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδίκτυου (Website) του Περιοδικού ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ επί πολλά έτη
 7. Διαφήμιση στον ιστότοπο του Διαδίκτυου (Website) όλων των Τομέων Φιλοσοφίας, των Εντύπων  και των Ενώσεων, Συλλόγων  και Εταιρειών που συνεργάζονται με το 23 Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας που έχουν δικό τους  ιστότοπο (website) επί πολλά έτη
 8. Διαφήμιση με αποστολή εγγράφου προς όλα τα μέλη της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας και  προς τα μέλη Δ.Ε.Π. κτλ των ΑΕΙ (Καθηγητές και άλλους διδασκοντες και εργαζομένους κλπ) των Τομέων  και των Τμημάτων Φιλοσοφίας όλης της χώρας  αλλά και δια του Τύπου.
 9. Για τους μεγάλους χορηγούς τιμητικές θέσεις κατά την έναρξη του Συνεδρίου και απονομή ειδικών τιμητικών Διπλωμάτων.
 10. Τα ονόματα των Μεγάλων Χορηγών θα αναγράφονται σε μεγάλο πανώ και θα  αναρτηθούν ως αφίσες στις αίθουσες διεξαγωγής του του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας και κυρίως στους χώρους των ολομελειών, ιδιαίτερα δε κατά τις τελετές έναρξης και λήξης, αλλά  και τα ονόματα όλων των χορηγών θα καταγραφούν (και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά) στο Πρόγραμμα του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας.
  ** Ακόμη, όπως είναι φυσικό, χορηγείται νόμιμη απόδειξη για την χορηγία (μαζί με Βεβαίωση), προκειμένου να εκπέσει από τη φορολογία.το ποσό που προβλέπει ο νόμος .

Κατεβάστε τα αντισταθμιστικά οφέλη εδώ

Λήψη αρχείου DOC