Conferences

H Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ), στο πλαίσιο προώθησης των επιστημονικών, παιδευτικών και πολιτιστικών και ερευνητικών της δραστηριοτήτων, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα, έχει οργανώσει ένδεκα (11) Πανελλήνια Συνέδρια Φιλοσοφίας στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Τα Συνέδρια αυτά έγιναν σε συνεργασία με τους Τομείς και τα Τμήματα Φιλοσοφίας των Ελληνικών ΑΕΙ, με τη συμπαράσταση άλλων επιστημονικών Εταιρειών και Ενώσεων και και πολλάκις με τη βοήθεια των Αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρατίθενται στοιχεία για τα Συνέδρια των τελευταίων ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για εκτενέστερες πληροφορίες μπορούν να συμβουλεύονται τα τεύχη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.

 • 13th Panhellenic Philosophy Conference

  Open or Close

  Topic: War and Peace: Philosophical Approaches

  10 – 12 April 2024

  National and Kapodistrian University of Athens,
  30 Panepistimiou street,
  Athens

   

  Program of the Conference

  Download PDF file

   

  Call of the Conference

  Download PDF file

   

   

 • 12th Panhellenic Philosophy Conference

  Open or Close

  ΘEMA:  Η ελληνική φιλοσοφία από τον δέκατο πέμπτο αιώνα μέχρι σήμερα

  Ιωάννινα: 11-13 Mαϊου 2018

  Πρόγραμμα του Συνεδρίου

  Λήψη αρχείου PDF

  Κατεβάστε την Εγκύκλιο

  Download DOC file

  Download PDF file

  Κατεβάστε την Φόρμα 1

  Download DOC file

  Download PDF file

  Κατεβάστε την Φόρμα 2

  Download DOC file

  Download PDF file

  Κατεβάστε την Φόρμα 3

  Download DOC file

  Download PDF file

   

   

   

   
   
 • 23rd World Congress of Philosophy

  Open or Close

  Τα Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας οργανώνονται κάθε πέντε χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) σε συνεργασία με μία από τις εταιρείες που είναι μέλη της. Το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα από την 4 έως την 10 Αυγούστου 2013 υπό την εποπτεία της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής που συγκροτείται από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία.

  Το Συνέδριο έχει αρκετούς και πολλαπλούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να νοηθούν ως συμπληρωματικοί. Έτσι επιδιώκει :

  Να διερευνήσει τις φιλοσοφικές παραδόσεις των διαφόρων περιοχών του κόσμου και να προβεί σε σύγκριση αναμεταξύ τους αναφορικά με τις διαφορετικές και ποικίλες συμβολές τους και τις τυχόν αλληλεπιδράσεις τους.

  Να αναστοχαστεί και να υποβάλει σε κριτική εξέταση την αντίληψη για την αποστολή, το έργο και τους σκοπούς της φιλοσοφίας στο σύγχρονο κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβολές, τις προσδοκίες και τα κενά που υπάρχουν στη φιλοσοφική συνειδητοποίηση της συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς κλάδους, με τις πολιτικές, τις θρησκευτικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, τις τεχνολογικές και τις λοιπές δραστηριότητες και με τις ποικιλόμορφες πολιτιστικές παραδόσεις.

  Να τονίσει τη σπουδαιότητα του φιλοσοφικού στοχασμού στο δημόσιο λόγο (discourse) για τα παγκόσμια ζητήματα που επηρεάζουν την ανθρωπότητα.

  Λόγω της πολιτιστικής ιστορίας της και της γεωγραφικής της θέσης, η Αθήνα αποτελεί τον ιδεώδη τόπο για γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε φιλοσόφους και φιλοσοφούντες, ακαδημαϊκούς δασκάλους και μη, από όλο τον κόσμο. Το κύριο θέμα του Συνεδρίου που θα γίνει το 2013 «Η φιλοσοφία ως έρευνα και τρόπος ζωής», με την έμφαση που δίνει και στη θεωρία και στην πράξη, ανακαλεί στη μνήμη τη διακήρυξη του Σωκράτη «ο ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω».

  Το Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας του 2013 καλεί σε συζήτηση για τη φύση, το ρόλο και τις ευθύνες της φιλοσοφίας και των φιλοσόφων σήμερα. Δεσμεύεται να επιστήσει την προσοχή του στα προβλήματα, στις συγκρούσεις, στις ανισότητες και στις αδικίες που συνδέονται με την ανάπτυξη ενός πλανητικού πολιτισμού που είναι συγχρόνως πολύμορφος και τεχνο-επιστημονικός.

  Το κύριο θέμα του Συνεδρίου θα εξετασθεί, σύμφωνα με την παράδοση των Παγκοσμίων Συνεδρίων Φιλοσοφίας, στις ακόλουθες τέσσαρες Ολομέλειες και στα επτά Συμπόσια.

  Read more in the section of the 23rd World Philosophy Conference

   

   

 • 11th Panhellenic Philosophy Conference

  Open or Close

  ΘEMA:  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,
  17-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

  Κατεβάστε την εγκύκλιο

  Λήψη αρχείου DOC

  Λήψη αρχείου PDF

   

   

 • 10th Panhellenic Philosophy Conference

  Open or Close

  ΘEMA:  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΘEΣΣAΛONIKH, 6-8 MAΪΟΥ  2006

  Κατεβάστε την εγκύκλιο

  Λήψη αρχείου DOC

  Λήψη αρχείου PDF

   

   

 • 9th Panhellenic Philosophy Conference

  Open or Close

  ΘΕΜΑ:  ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20-22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

  Κατεβάστε την εγκύκλιο

  Λήψη αρχείου DOC

  Λήψη αρχείου PDF